Bước 1: Chọn sản phẩm   * Nếu không nhấn Mua ngay, chọn biểu tượng   để vào Giỏ hàng để chọn sản phẩm.

Bước 2: Kiểm tra và thanh toán
*Xem lại địa chỉ nhận hàng, đơn vị vận chuyển, phương thức thanh toán trước khi nhấn nút ĐẶT MUA

* Nếu có yêu cầu đặc biệt gì cho Người bán, bạn có thể nhấn vào nút “Tin nhắn”.