BAHRAMAN

RED GOLD OFF IRAN

Red Gold Of Iran

Saffron Bahraman

Bahraman Saffron Company bắt đầu hoạt động vào năm 1349 (1970-71) với tư cách là một trong những Công ty Sản xuất Saffron lớn nhất và uy tín nhất và là một công ty dựa trên tri thức hiểu khách hàng ở vị trí chiến lược, có thể nhanh chóng nhận được sự tin tưởng đặc biệt của khách hàng cuối cùng với chính sách ưu đãi và sản phẩm hạng nhất. Công ty Bahraman Saffron bằng cách sử dụng thương mại có giá trị và liên tục của các nhà quản lý, chuyên gia và chuyên gia với việc hoàn thiện thiết bị kiểm tra chất lượng trong phòng thí nghiệm và thực hiện các thử nghiệm bắt buộc liên quan đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm vĩnh viễn theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế đã tham gia vào lĩnh vực cạnh tranh và có thể đạt được các thành tựu và danh dự.

BAHRAMAN HISTORY

khuyen-mai-saffron-bahraman-mua-1-tang-1-2

TÌM CỬA HÀNG

Tìm thông tin cửa hàng gần nhất, dịch vụ,
giờ mở cửa và cách liên lạc.

TÌM CỬA HÀNG CỦA BẠN ➝